วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ Welcome to Sakonnakhon Immigration

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

Map on google