วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ Welcome to Sakonnakhon Immigration

05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร

 

 

ช่องทางการเผยแแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออนไลน์ 

 

การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน

Map on google