วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ Welcome to Sakonnakhon Immigration

10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ ด้านคดีอาญา ตามระบบ CRIMES ประจำปีงบประมาณ 2567

การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน ตุลาคม 2566

การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน พฤศจิกายน 2566

การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน ธันวาคม 2566

การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน มกราคม 2567

การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน กุมภาพันธ์ 2567

การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เดือน มีนาคม 2567

Map on google