วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ Welcome to Sakonnakhon Immigration
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 824
23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 835
22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ เขียนโดย Super User 910
21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย Super User 789
20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 903
19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 890
18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เขียนโดย Super User 888
17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) เขียนโดย Super User 940
16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 903
15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล เขียนโดย Super User 794
14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 1216
13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 2080
12.ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เขียนโดย Super User 1172
11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 1663
10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ เขียนโดย Super User 1350
09.E–Service เขียนโดย Super User 1321
08.คู่มือการให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 796
07.คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 778
06.รายงานการปฎิบัติราชการประจำเดือน เขียนโดย Super User 939
05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน เขียนโดย Super User 1286
04.ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการถามตอบ / รับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 862
03.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 1702
02.อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ เขียนโดย Super User 820
01.โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 878

Map on google