วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ Welcome to Sakonnakhon Immigration
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 12
23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 10
22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ เขียนโดย Super User 21
21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย Super User 14
20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 16
19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 13
18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เขียนโดย Super User 11
17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) เขียนโดย Super User 16
16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 13
15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล เขียนโดย Super User 19
14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 10
13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 15
12.ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เขียนโดย Super User 15
11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 12
10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ เขียนโดย Super User 16
09.E–Service เขียนโดย Super User 11
08.คู่มือการให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 13
07.คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 6
06.รายงานการปฎิบัติราชการประจำเดือน เขียนโดย Super User 19
05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน เขียนโดย Super User 16
04.ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการถามตอบ / รับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 9
03.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 11
02.อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ เขียนโดย Super User 15
01.โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 20

Map on google