วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ Welcome to Sakonnakhon Immigration

พื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดสกลนคร มี 18 อำเภอ 125 ตำบล

 

1. อำเภอเมืองสกลนคร

2. อำเภอกุสุมาลย์

3. อำเภอกุดบาก

4. อำเภอพรรณานิคม

5. อำเภอพังโคน

6. อำเภอวาริชภูมิ

7. อำเภอนิคมน้ำอูน

8. อำเภอวานรนิวาส

9. อำเภอคำตากล้า

10. อำเภอบ้านม่วง

11. อำเภออากาศอำนาย

12. อำเภอสว่างแดนดิน

13. อำเภอส่องดาว

14. อำเภอเต่างอย

15. อำเภอโคกศรีสุพรรณ

16. อำเภอเจริญศิลป์

17. อำเภอโพนนาแก้ว

18. อำเภอภูพาน

Map on google