Friday, 21 June 2024
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ Welcome to Sakonnakhon Immigration

advertise

ร่วมประชุมมอบนโยบายและข้อราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.สกลนคร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 8 พ.ค.2567 เวลา 16.30 น. นำโดย

พ.ต.ท.รัฐนริศร บัวแก้ว สว.ตม.จว.สกลนคร และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.สกลนคร ร่วมประชุมมอบนโยบายและข้อราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.สกลนคร ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

 

Map on google