รับสมัครตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000 อัตรา
คู่มือ
จรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปณิธานความดี
ปีมหามงคล
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
BIKE FOR MOM
ปั่นเพื่อแม่
bike for mom ปั่นเพื่อแม่
แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานครวจคนเข้าเมือง
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานครวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.

กวดขันจับกุมชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมาย

10-08-2559 Hits:173 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตม.จว.สกลนคร กวดขันจับกุมชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมาย ณ บขส. สกลนคร

Read more

นำข้าราชการตำรวจเข้าวัดทำบุญเพื่อชำระจิตใจและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

10-08-2559 Hits:212 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตม.จว.สกลนคร โดย พ.ต.ท.หญิงศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา สว.ตม.จว.สกลนคร นำข้าราชการตำรวจเข้าวัดทำบุญเพื่อชำระจิตใจและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

Read more

รับฟังนโยบายจากผู้บังคับบัญชาก่อนการปฏิบัติหน้าที่

10-08-2559 Hits:175 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตม.จว.สกลนคร เข้าแถวเคารพธงชาติ และ รับฟังนโยบายจากผู้บังคับบัญชาก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ทำการ ตม.จว.สกลนคร

Read more

ฝึกแถวและยุทธวิธีประจำสัปดาห์

10-08-2559 Hits:168 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตม.จว.สกลนคร ฝึกแถวและยุทธวิธีประจำสัปดาห์หน้าที่ทำการ ตม.จว.สกลนคร

Read more

ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

07-08-2559 Hits:164 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ราชการตำรวจ ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ...

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา (3)

02-07-2559 Hits:177 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 14.00 - 17.00 น. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผบก.ตม.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา ( THE RIGIONAL BORDER COMMITTEES MEETING ; RBC ) ฝ่ายไทย ด้านกองทัพภาคที่ 2 และฝ่ายกัมพูชา ด้านภูมิภาคทหารที่ 4 ประจําปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมอังกอร์ เซนจูรี่ จว.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธานกรรมฝ่ายไทย และ พล.อ.เจีย มอน รอง ผบ.ทบ/ผบ.ภท.4 เป็นประธานกรรมการฝ่ายกัมพูชา  

Read more

พตท.หญิงศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา
สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสกลนคร