การติดต่อ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
ที่อยู่:
กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ถนนใจผาสุก ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
042-715-219
โทรสาร:
042-714-318

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)

พตท.หญิงศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา
สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสกลนคร