นำข้าราชการตำรวจเข้าวัดทำบุญเพื่อชำระจิตใจและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ตม.จว.สกลนคร โดย พ.ต.ท.หญิงศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา สว.ตม.จว.สกลนคร นำข้าราชการตำรวจเข้าวัดทำบุญเพื่อชำระจิตใจและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

พตท.หญิงศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา
สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสกลนคร