รับฟังนโยบายจากผู้บังคับบัญชาก่อนการปฏิบัติหน้าที่

ตม.จว.สกลนคร เข้าแถวเคารพธงชาติ และ รับฟังนโยบายจากผู้บังคับบัญชาก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ทำการ ตม.จว.สกลนคร

พตท.หญิงศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา
สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสกลนคร