ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

ราชการตำรวจ ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

พตท.หญิงศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา
สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสกลนคร